Pakiety Ubezpieczeniowe

Specjalnością naszej multiagencji są pakiety ubezpieczeń obejmujące OC, Auto-Casco, NNW, Assistance. Dzięki ubezpieczeniu auta w pakiecie możesz zapłacić nawet do 50% taniej. W przypadku ubezpieczenia podmiotów gospodarczych posiadających minimum 5 pojazdów negocjujemy z Zakładem Ubezpieczeń specjalne warunki i opracowujemy odrębne programy ubezpieczeniowe pozwalające objąć ochroną całą flotę, jak i pozostałe składniki majątku. Składkę można zapłacić jednorazowo lub w ratach.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC do pojazdu jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Należy je wykupić najpóźniej w dniu rejestracji auta lub w dniu wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia OC. Każdy kierowca jest zobowiązany mieć przy sobie oryginał polisy lub dowód opłacenia składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nawet gdy jesteś właścicielem samochodu, którego nie używasz masz obowiązek zawarcia umowy OC. Dzięki ubezpieczeniu OC, szkody powstałe w wyniku kolizji, potrącenia czy wypadku drogowego, których jesteś sprawcą, zostaną pokryte nie z Twojej kieszeni, lecz przez ubezpieczyciela. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe przy wysiadaniu i wysiadaniu, przy załadowaniu i rozładowaniu oraz podczas zatrzymania, postoju i garażowania twojego samochodu.

Zakres ubezpieczenia OC jest określony przez Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dzięki temu jest on jednolity we wszystkich towarzystwach. Jeżeli chcesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, daj znać a my ci w tym pomożemy!

Ubezpieczenie AutoCasco (AC)

Ubezpieczenie AC należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Ubezpieczenie AC to pewność, że niezależnie od rodzaju szkody, która dotyczy Twojego samochodu, dostaniesz szybką i profesjonalną pomoc. Chroni Twój samochód, gdy Ty jesteś sprawcą wypadku lub gdy Twoje auto zostanie uszkodzone, a ustalenie sprawcy jest niemożliwe np. zarysowanie na parkingu, wybita szyba przez wandali, kradzież.

Ochrona AC obejmuje także szkody wyposażenia pojazdu, które możesz utracić w wyniku wypadku drogowego czy kradzieży, spowodowane zderzeniem ze zwierzętami oraz działaniem sił przyrody (np. powodzi, wybuchu, pożaru).

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach. I choć trudno tych nieszczęśliwych wydarzeń uniknąć, można próbować zminimalizować ich skutki, służy temu Ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje ochroną zarówno kierowcę, jak i pasażerów ubezpieczonego pojazdu, którzy ulegli wypadkowi. Odpowiedzialność towarzystwa z tytułu NNW dotyczy szkód powstałych w pojeździe wyszczególnionym na polisie samochodzie. Z ubezpieczenia NNW wypłaca się świadczenia niezależnie od wypłat przysługujących poszkodowanemu z innych tytułów.

Ubezpieczenie Assistance (ASS)

Ubezpieczenie Assistance (ASS) zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom samochodu w czasie podróży. Wsparcie to może obejmować: skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz pojazd zastępczy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują kilka wariantów ubezpieczenia, w zależności od zakresu terytorialnego i zakresu ryzyk. W niektórych towarzystwach w ramach składki za ubezpieczenie OC i autocasco (AC) udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa Assistance w wersji podstawowej, tzw. wersja mini. Po opłaceniu dodatkowej składki towarzystwo rozszerza ochronę ubezpieczeniową w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na dodatkowe warianty.

ASS w zależności od wariantu obejmuje między innymi:

▲ powrót

Zadzwoń i dowiedz się więcej
792-62-90-50