Dom i Mieszkanie

Zdarzenia takie jak zalanie, pożar, przepięcie czy kradzież wcale nie są rzadkością. Jednak z odpowiednim ubezpieczeniem ryzyko to możesz zminimalizować. Odszkodowanie pozwoli Ci odtworzyć utracony majątek. Budynki i lokale to oczywiście nie tylko mury, ale także elementy wykończeniowe i wszelkie instalacje niezbędne do funkcjonowania budynku i wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem. Powyższe ubezpieczenie obejmuje zarówno mury, instalacje, jak i elementy stałe, zamontowanie w sposób uniemożliwiający ich odłączenia bez uszkodzenia lub bez użycia narzędzi. Ubezpieczenie to przeznaczone jest także do budynków w trakcie ich budowy, pozwala także chronić elementy działki i budynki gospodarcze, garaże.

Co zyskasz z tym ubezpieczeniem:

W swojej ofercie posiadamy także tanie i wygodne polisy „pod cesję” do banku (minimalny zakres ubezpieczenia ograniczony do ryzyk żywiołowych, trzyletni okres ubezpieczenia z możliwością opłaty składki w trzech rocznych ratach).

Wspólnym dodatkiem do ubezpieczenia mieszkania, domu jednorodzinnego / w budowie / letniskowego mogą być:

Ruchomości

Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych jest jednym z bardziej rozpowszechnionych ubezpieczeń w Polsce. Ludzie widzą potrzebę ochrony swojego mienia i dzięki temu chętnie je ubezpieczają. Idea ubezpieczenia „Wszystko co w domu” polega na tym, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe obejmuje ochroną przedmioty znajdujące się we wskazanym na polisie mieszkaniu i wypłaca odszkodowanie w przypadku utraty lub zniszczenia. Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji możesz ubezpieczyć wskazane elementy domu. Ponadto ubezpieczyć można garaż, ogrodzenie, obiekty małej architektury, itp.

Atuty ubezpieczenia mienia domowego

O atrakcyjności ubezpieczenia decyduje pakiet usług oferowanych w ramach home assistance m.in.: naprawa sprzętu RTV/AGD/PC,

Twoja Firma

Ubezpieczenia majątkowe dedykowane są osobom lub podmiotom chcącym zapewnić ochronę m.in. mienia firmowego (w ramach MiŚP oraz dużych przedsiębiorstw), budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, administracji państwowej oraz wielu innych.

Zakres ubezpieczenia Do wyboru jest kilkanaście rodzajów majątku, które można ubezpieczyć od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem / rabunku oraz wielu klauzul dodatkowych. Naszym klientom polecamy szczególnie ubezpieczenia w formule „od wszystkich ryzyk” (all risks). Taka polisa chronią majątek od wszelkich zdarzeń z zastrzeżeniem tych, które są wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia
Firma może ubezpieczyć cały majątek lub tylko daną jego grupę (np. budynek i/lub maszyny i/lub środki obrotowe).

Ubezpieczenie majątku można rozszerzyć o wiele klauzul (dodatkowe ryzyka) np.:

▲ powrót

Zadzwoń i dowiedz się więcej
792-62-90-50