Ubezpieczenia Turystyczne

Chcesz odkrywać nowe miejsca i kultury a może wyjeżdżasz za granicę w sprawach służbowych? Niezależnie, czy planujesz wypoczynek czy podróż związaną z pracą, potrzebna Ci będzie ochrona przed skutkami nieprzyjemnych zdarzeń, które mogą Cię spotkać. Ubezpieczenia Turystyczne pozwolą Ci spokojnie zwiedzać świat lub pracować.

Co zagwarantuje Ci taka polisa?

Pamiętaj, że:
jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe, to Twoja polisa wymaga rozszerzenia – jeżeli tego nie zrobisz ubezpieczyciel będzie miał duże podstawy ku temu, by odmówić odszkodowania. Jedziesz na narty, snowboard, windsurfing, będziesz podróżował po morzu lub w wysokich górach – rozszerz polisę o koszty ratownictwa. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty ratownictwa rozumiane, jako koszty poszukiwań prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenia pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia oraz transportu z miejsca zdarzenia do najbliższego punktu opieki medycznej. Musisz jeździć po oznakowanych trasach!

Za dodatkową składką możesz rozszerzyć polisę o:
sporty ekstremalne, zarobkowe wykonywanie pracy, następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku chorób tropikalnych lub działań wojennych; koszty pobytu osoby towarzyszącej; ubezpieczenie bagażu podróżnego; koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego; ubezpieczenie sprzęt narciarskiego (brak ochrony w przypadku kradzieży nart czekających na właściciela np. przed restauracją czy kasą); powrót osób bliskich Ubezpieczonego.

Ubezpieczenia na Życie

Chcesz zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe, zadbać o bezpieczny start dzieci w dorosłość i o swoje przyszłe finanse - wybierz indywidualne ubezpieczenie na życie. Dobrze dobrana polisa na życie zabezpieczy spłatę kredytu. Polisa posagowa przyda się Twojemu dziecku. Ubezpieczenie na życie może być również doskonałym sposobem lokowania i pomnażania kapitału.

1) Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, polisy która zapewni ochronę finansową oraz ochronno-oszczędnościowe. Adresowane jest przede wszystkim do osób, którym zależy na zapewnieniu swoim najbliższym możliwie najlepszej jakości, a jednocześnie stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej, oraz do tych, którzy potrzebują zabezpieczenia krótkoterminowych, a także długoterminowych zobowiązań finansowych (np. pożyczka, kredyt, leasing). Idea tego ubezpieczenia polega na tym, że zakład ubezpieczeń wypłaca osobom wymienionym w polisie tzw. uposażonym określoną wcześniej i wymienioną w polisie kwotę w razie śmierci osoby ubezpieczonej.

2) Indywidualne ubezpieczenie na życie z pakietem inwestycyjnym jest przeznaczone dla osób, które chcą zapewnić najbliższym ochronę ubezpieczeniową, a oprócz tego także kapitał na przyszłość dla siebie. Charakterystyczne dla tego ubezpieczenia są rachunki jednostek służące gromadzeniu i pomnażaniu kapitału. Składki są inwestowane w wybrane przez klienta fundusze kapitałowe, zgodnie z jego dyspozycją, w celu wypracowania zysków. Ubezpieczenie to dostępne jest w kilku różnych wariantach, opracowanych pod kątem specyficznych potrzeb klientów

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Wykonywanie niektórych zawodów pociąga za sobą szczególną odpowiedzialność. Dlatego w ofercie znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie tylko w życiu prywatnym ale również zawodowym, m.in.: lekarza, nauczyciela i księgowego. Chronią one w sytuacjach, gdy nieumyślnie spowodujemy jakąś szkodę.

OC w życiu prywatnym
W codziennym życiu bywają takie sytuacje, gdy nieumyślnie spowodujemy jakąś szkodę. W takich chwilach przydaje się kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym jest odpowiednie dla każdego. W szczególności ubezpieczenie to polecane jest posiadaczom nieruchomości i osobom, które są najemcami lub wynajmują nieruchomość.

OC Zawodowe
Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe adresowane jest do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością.

▲ powrót

Zadzwoń i dowiedz się więcej
792-62-90-50